ทัวร์โรงงาน

สำนักงานใหญ่ของบริษัท

รูปภาพ (1)
DCIM100MEDIADJI_0002.JPG
DCIM100MEDIADJI_0054.JPG
รูปภาพ (1)
รูปภาพ (2)

ฝ่ายโรงงานแรงงานภายในประเทศ

DCIM100MEDIADJI_0046.JPG
รูปภาพ (1)
DCIM100MEDIADJI_0038.JPG
ค่าเริ่มต้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพื้นที่โรงงาน

รูปภาพ (1)
รูปภาพ (2)
รูปภาพ (3)
รูปภาพ (4)
รูปภาพ (5)
img (6)
img (7)
รูปภาพ (8)
รูปภาพ (9)
รูปภาพ (10)
รูปภาพ (11)
รูปภาพ (12)

แชทออนไลน์ WhatsApp!